Våra anläggningar BoråsJönköping
Vi stöder Bräckegymnasiets arbete i Bangladesh

Vi stöder Bräckegymnasiets arbete i Bangladesh

Vi på Holgers har valt att stödja Bräckegymnasiets arbete i Bangladesh, ett viktigt och väl genomfört projekt. Detta är ett av de projekt/ändamål vi valt att sponsra under året, som en viktig del i att visa vårt samhällsengagemang. Vårt mål är  hjälpa dessa föreningar/organisationer att hjälpa! Bräckegymnasiets bygg- och anläggningselever har möjlighet att göra sin arbetsplatsförlagda praktik i andra länder inom ramen för sin utbildning. Elever från skolan byggde ett skolhus i en bangladeshisk by 2007 och sedan dess har elever & personal varit i landet vid ett flertal tillfällen. Savar utanför huvudstaden Dhaka blev känt världen över då fler än 1100 arbetare omkom & 2500 skadades när Rana Plaza kollapsade i april 2013. I byggnaden fanns bl.a. textilindustrier. CRP, ett sjukhus och rehabiliteringscentrum i Savar tog emot många av de skadade. CRP ger bästa möjliga vård under de mycket knappa ekonomiska omständigheter som råder, de medel som finns prioriteras till att ge vård medan byggnader kommer i andra hand. Flera av byggnaderna är i undermåligt skick och Bräckegymnasiet planerar nu att renovera en del av dem. Vi stöder projektet genom att ge bidrag till materialkostnaderna i samband med renoveringsarbetet.