Våra anläggningar BoråsJönköping
Trärådhuset

Trärådhuset

Svenskt Trä har en sajt som heter Trärådhuset. Syftet med Trärådhuset är att sprida kunskap och inspiration om träkonstruktioner. Huvudmålgruppen är mindre byggentreprenörer, anställda inom bygg- och trävaruhandeln och konsumenter. Sajten är responsiv, vilket innebär att den är lika enkel att använda i mobilen som på läsplattan. Gå in på www.traradhuset.se och se och lär mer om träkonstruktioner!