Våra anläggningar BoråsJönköping
Paroc – Nolltolerans mot energiläckor

Paroc – Nolltolerans mot energiläckor

Energirenovering krävs för att klara klimatmålen. EU´s målsättning är att alla nyproducerade bostäder skall vara nära-noll-energibyggnader senast år 2020. Men för att nå klimatmålen räcker det inte att nya hus byggs som passivhus eller nära-nollenergihus. 75-80 % av de byggnader som vi kommer att bo i år 2050 är redan byggda så även befintligt bostadsbestånd måste energirenoveras. 1,5 miljoner småhus och 2 miljoner lägenheter i flerfamiljshus byggda före 1980 väntar på att energirenoveras!  Energieffektivisering av byggnader är en av de viktigaste åtgärderna för att nå klimatmålen när det gäller energianvändning och utsläpp av växthusgaser. Ökade isolertjocklekar kan drastiskt öka brandbelastningen i en konstruktion och därmed äventyra brandsäkerheten om isoleringen helt eller delvis utgörs av ett brännbart material. Men energieffektivisering kan vara brandsäker. Vi hjälper dig!  Läs gärna mer på i foldern Nolltolerans mot energiläckor (finns i vår butik) eller tala med någon av våra säljare för mer information. Du kan även läsa mer på www.paroc.se