Våra anläggningar BoråsJönköping
HVO i våra dieseltankar – ett aktivt val

HVO i våra dieseltankar – ett aktivt val

Nu  har våra lastbilar HVO Diesel 100 i dieseltankarna! Vi på Holgers har tagit ett viktigt steg mot hållbar utveckling genom att välja ett miljövänligare bränslealternativ för våra lastbilar och därmed minska utsläppen radikalt. Nu är våra transporter ett ännu bättre val!

HVO Diesel 100 är ett förnybart dieselbränsle som ger hög reduktion av det fossila utsläppet av koldioxid. Produkten framställs genom hydrering av förnybar råvara och benämns ofta HVO (hydrerad vegetabilisk olja). HVO Diesel 100 uppfyller kraven enligt Klass A, i den tekniska specifikationen CEN/TS 15940.

HVO Diesel 100 ger hög reduktion av det fossila utsläppet av koldioxid, då den till 100 % är baserad på förnybar råvara. Råvaran är slakteriavfall. Produkten reducerar utsläppet av fossil koldioxid med ca 88 %.