Våra anläggningar BoråsJönköping

GDPR

Från den 25 maj 2018 kommer hela Europa ha en ny gemensam lag om behandling av personuppgifter – Dataskyddsförordningen (GDPR). Syftet med den nya lagstiftningen är att stärka skyddet av enskilda personers personuppgifter.

De viktigaste ändringarna i dataskyddsförordningen är att du har rätt att begära rättelse, radering eller tillgång till dina personuppgifter. Du har också rätt att invända mot behandling av personuppgifterna och att begränsa behandlingen av dina personuppgifter. Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en fysisk person. Exempel på personuppgifter är namn, bilder, kontaktuppgifter, personnummer, etc.

På Holgers Stugmaterial AB värnar vi om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. Vi ser därför till att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss och att behandlingen följer både gällande dataskyddsregler, interna riktlinjer och rutiner. Du har rätt att be om utdrag med dina personuppgifter och dina personuppgifter sparas aldrig längre än vad som är nödvändigt för ändamålet. Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter.

Som allmän information, har vi nedan beskrivit dina rättigheter enligt GDPR. Oavsett vilken information ett företag har sparat om dig ska du alltid kunna ha kontroll över dina egna uppgifter. Därför har du enligt gällande dataskyddslagstiftning tillgång till följande rättigheter:

  • Rätt till tillgång (”registerutdrag”) Du kan begära utdrag över registrerade personuppgifter och verifiera den informationen ett företag har om dig. Du får även information om ändamålet med personuppgiften och lagringsperioden.
  • Rätt till rättelse Du har rätt att få felaktig eller icke-komplett information om dig själv korrigerad.
  • Rätt att bli raderad Du har rätt att begära att få dina personuppgifter raderade om uppgifterna inte längre är nödvändiga för det syfte de samlades in för. Ett företag har rätt att neka borttagning av personuppgifter om det finns legala skyldigheter, tex bokföring och penningtvättslagstiftning.
  • Rätt till dataportabilitet Om företagets rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig på ett samtycke från dig eller för att fullgöra ett avtal med dig kan du ha rätt att begära att få ut uppgifterna i ett maskinläsbart format, i syfte att återanvända dom hos ett annat företag. Det gäller främst uppgifter som du själv lämnat.
  • Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling Du har alltid en rätt att invända mot all behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning (berättigat intresse). Du har också alltid rätt att slippa direktmarknadsföring.
  • Rätt att begränsa behandling av personuppgifter Du har rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter om du exempelvis anser att dom inte är korrekta.