Våra anläggningar BoråsJönköping

Byggvarulogistik

HOLGERS I KORTHET

Vi på Holgers Stugmaterial är en komplett leverantör av byggmaterial. Vi har funnits på marknaden sedan 1967. Kunskap, kvalitet och service är grunden i vår verksamhet.  Vår verksamhet består av bygghandel på två orter, emballageindustri, vi är avtalsleverantör till över 50 kommuner i landet och materialleverantör till merparten av landets träslöjdsalar. Vi har brett sortiment, stort varmlager, eget snickeri och eget sågverk. Holgers Stugmaterial är delägare i en av Sveriges största inköpsorganisationer, Woody Bygghandel.

HOLGERS BYGGVARULOGISTIK

2017 startade vi vårt koncept Byggvarulogistik och investerade i en ny lagerbyggnad med kapacitet för 1000 lägenhetsrenoveringar per år. För dig som entreprenör skapar vi en enklare byggprocess, med endast en part, Holgers Byggvarulogistik, som leverantör. Containerleveranserna skapar även minskade kostnader och stora tidsvinster för dig som entreprenör – rätt material på rätt plats i rätt tid!

Enligt en undersökning från på Chalmers Tekniska Högskola ”går 38 % av byggarens arbetsdag åt till att hämta, leta och vänta på byggmaterial”, vilket motsvarar nästan två hela arbetsdagar per vecka! Det här ska vi göra allt för att entreprenörens ska slippa. Tillsammans kan vi öka lönsamheten i projekten. Hur vill DU som entreprenör ha ditt material levererat?

 

CONTAINRAR

Allt material till en lägenhetsrenovering ryms i en 20 fots container. Utöver byggmaterial levererar vi även material för el, vvs, ventilation, samt färg. All plock sker via en checklista för varje enskild lägenhet, vilket kvalitetssäkrar varje leverans. Läs mer om våra containrar.

TRANSPORTER

Vi har idag 13 egna lastbilar i vår lastbilspark. Vi har godsbil med påhängstruck för smidig leverans i trånga utrymmen. Våra leveranser inom konceptet lägenhetsrenoveringar sker med våra nya kranbilar lastade med containrar, alternativt i lastbilsskåp.

 

MILJÖ

Vi tar tre containrar per transport och kör direkt till lossningsplats vilket minskar onödiga transporter. Med våra exakta checklistor till respektive lägenhet bidrar vi till maximalt utnyttjande av material. Holgers Stugmaterial AB är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

 

BAKGRUND TILL HOLGERS BYGGVARULOGISTIK

Vårt samarbete med Willhem har pågått och förfinats under en längre tid och nu mynnat ut i ett avtal. Under samarbetets gång har vi på Holgers utvecklat ett system som säkerställer att vi får med exakt rätt material vid varje leverans. Vi levererar redan idag byggmaterial med egna lastbilar till stora delar av landet, bl.a. till samtliga orter där Willhemlyft pågår. I och med avtalet kommer vi att investera i en ny lagerbyggnad och fler lastbilar och ser med stor tillförsikt fram emot att leverera till Willhems alla lägenheter runt om i landet. ”Ett riktigt glädjande besked för Holgers, att sluta ett stort avtal med en så betydande aktör på bostadsmarknaden som Willhem!” säger Torbjörn Larsson, delägare Holgers Stugmaterial. ”Efter ett gediget arbete, för att skapa förutsättningar för detta avtal, är vi nu i hamn.” (oktober 2016)

 

WILLHEM I KORTHET

Willhem grundades 2010 och är idag ett av de ledande bostadsbolagen i Sverige. Willhem har ca 26000 hyreslägenheter, fördelat på 12 tillväxtorter i Sverige. Willhemlyftet är ett efterfrågat koncept som innefattar ett modernt kök, helkaklat badrum, ekparkett, klinker i hallen och nya ytskikt. Renoveringen sker mellan två hyresgäster, när lägenheten är tom.  Willhemlyftet skall vara en effektiv och hållbar produktion och innebära utveckling av inköp och logistik. Målet är 1000 Willhemlyft per år.

Pressmeddelande från Willhem angående avtalet ser du i länken HÄR.