Våra anläggningar BoråsJönköping

Containrar

Vi har investerat i 225 containrar som dagligen packas för lägenhetsleveranser. Varje container är isolerad, belyst och larmad. All plock sker via en checklista för varje enskild lägenhet, vilket kvalitetssäkrar varje leverans. Checklistan anpassas efter inmätning som görs på plats i varje lägenhet.

För entreprenören skapar vi en enklare byggprocess med endast en part, Holgers Byggvarulogistik, som leverantör. Containerleveranserna skapar även minskade kostnader och stora tidsvinster för entreprenören – rätt material på rätt plats i god tid! Enligt en undersökning från på Chalmers Tekniska Högskola ”går 38 % av byggarens arbetsdag åt till att hämta, leta och vänta på byggmaterial”, vilket motsvarar nästan två hela arbetsdagar per vecka! Det här ska vi göra allt för att entreprenörens ska slippa. Tillsammans kan vi öka lönsamheten i projekten.

Efter varje avslutad lägenhetsleverans hämtar vi containern och tar eventuellt överblivet material i retur, allt för att maximera materialanvändningen och hålla kostnaden nere för entreprenören. Holgers Byggvarulogistik är en partner att lita på från start till färdigt projekt.