Våra anläggningar BoråsJönköping

Woody

Vi på Holgers Stugmaterial är sedan flera år medlem i en av Sveriges största inköpsorganisationer, Interpares. Genom att många fristående bygghandlare har gått samman och förhandlar med ledande leverantörer kan vi erbjuda kvalitetsprodukter till bra priser. Samarbetet inom den frivilliga fackhandelskedjan Interpares startades redan 1944 och har utvecklats till en väl fungerande organisation med stort inflytande. Maj 2014 bytte kedjan namn till Woody Bygghandel AB och enar alla delägare genom ett gemensamt kundlöfte till Sveriges alla byggare; Vi får bygget att snurra!

Läs mer på www.woody.se

Tanken med vårt deltagande i inköpsorganisationen är att finna nya och bättre vägar för att tillgodose våra kunders önskemål. Genom detta samarbete kan vi erbjuda den stora organisationens fördelar i form av utbud och fördelaktiga priser samtidigt som vi fortfarande kan fokusera på och utveckla vårt lokala engagemang. Med lokalt engagemang menar vi stort kunnande, god kvalitet och personlig service.

Se även vår miljöpolicy, som är ett resultat av vårt deltagande i Woody Bygghandel.