AREA

Nedan ser du exempel på hur man räknar ut arean av en rektangel, cirkel respektive triangel.

Rektangel
a x b = Arean


Cirkel
πr² = Arean


Triangel
(b x h) / 2 = Arean