UTVÄNDIG PUTSNING

Grundningsbruk
Produkt: Grundningsbruk A Åtgång: 5kg/m2

Stockningsbruk
Produkt:Murbruk B eller Puts och Murbruk C  Åtgång: 18-20kg/m2

Ytputs
Produkt: Stänkputs,Rivputs eller spritputs
Åtgång: 4-25kg/m2  beroende på vilken ytputs kunden väljer.

INVÄNDIG PUTSNING

Tunnputsning
Produkt: Murbruk B eller Puts och murbruk C Åtgång: 4-10kg/m2