Altanpaket
30m2

10 799:- inkl. moms

Exempelaltan
3,6×8,3m

Detta ingår:
Stomme 45×170
Norrlandstrall 28×120
Trallskruv C4
Träskruv för stomme
Hemleverans

Detta ingår inte:
Plintar
Bärlager
Markduk
Beslag
Byggnadsarbete
Montage

Kom in till oss, så räknar vi på just Din altan!

Murpaket
20m2

37 999:- inkl. moms

Exempelmur
Heda Keystone Compac
25m lång
4 skift hög (0,8m varv ca 0,65m är synligt ovan mark)

Detta ingår:
Rak sten
Glasfiberstavar
Toppsten

Detta ingår inte:
Material till underlaget
Geonät
Fyllnadsmaterial
Byggnadsarbeten
Montage

Kom in till oss, så räknar vi på just Din mur!

Takpaket
150m2

41 699:- inkl. moms

Exempeltak
Nocklängd 15m
Takbredd 10m (5+5)
Sadeltak

Detta ingår:
Candor takpanna (avser svart, tegelröd, röd)
Candor nockpanna (avser svart, tegelröd, röd)
Strö- och bärläkt
Underlagsduk
Nockbräda
Nock- och valmtätning
1 st avlopsluftare
Gavelbeslag
Takfotsbeslag
Fågelband
Spik till läkt
Spik till underduk
Skruv till beslag
Fogmassa
Rostfri trallskruv
Frakt

Detta ingår inte:
Vindskivebrädor
Tegelkil
Nockbrädebeslag
Takavvattning (eget paket)
Kranlyft till tak
Montage
Ställning
Byggnadsarbeten

Kom in till oss, så räknar vi på just Ditt tak!

Tillvalspaket

Takavvattning

7 999:- inkl. moms

Detta ingår: 150m2 tak
125/90-system
15 nocklängd
Två sidor av hus
Fyra nedsläpp
3m stuprör
6st hängränna 5m
4st stuprör 3m
8st rörvinklar
4st mellanstycken 500mm
8st excentersvep
4st omvikningskupor
4st renstratt
4st muff till renstratt
4st rännskarv
4st ränngavel
52st rännkrokar

Detta ingår inte:
Takfotsbeslag
Takfotsbräda
Montage
Byggnadsarbete
Hemleverans (frakten ingår vid beställning av takpaket)

FÖNSTERPAKET

Från Svenska Fönster
Avser vitmålade aluminiumbeklädda.

89 900:- inkl. moms

Detta ingår:
10st enheter varav:
2st vridfönster modulmått 10×12
38mm karmhylsa är förmonterad
7st vridfönster modulmått 12×13
38mm karmhylsa är förmonterad
1st Altandörr helglasad modulmått 9×21 med standardbeslagning
Drev
Karmskruv
Karmhylsor är förmonterade
Hemleverans

Detta ingår inte:
Foder
Salning
Överbleck
Underbleck
Montage
Byggnadsarbeten

Kom in till oss, så räknar vi på just Din fönsterstorlek & antal!