SÅGSERVICE

Vi kan hjälpa dig att kapa dina trävaror och såga ditt skivmaterial i det format som du behöver. Genom att låta oss såga eller kapa får du möjlighet att koncentrera dig på själva bygget, du sparar arbetstid samtidigt som hanteringen av spill minskar.

Vi har även eget sågverk och hyvleri där vi erbjuder sågning av specialdimensioner, samt tillverkning av olika typer av specialemballage.

Är det större mängder, vänligen kontakta oss i god till innan du kommer för avhämtning. För denna tjänst tar vi ut en avgift.