MILJÖ

För oss på Holgers Stugmaterial är det viktigt att värna om miljön. Därför arbetar vi aktivt med att ta ansvar i alla led när det gäller miljöhänsyn. Det handlar om såväl våra produkter som leveranser, i stort och smått, och inte minst genom om att skapa medvetenhet hos vår personal.

Vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Holgers Stugmaterial AB är delägare i fackhandelskedjan Woody Bygghandel AB. Woody Bygghandel AB ska genom hög servicegrad och kompetens inom våra produktområden eftersträva resurseffektivitet ur både ekonomisk och miljömässig synpunkt. Läs gärna vår Kvalitet-, Miljö- och Arbetsmiljöpolicy.

Vi kör miljövänligt, i våra lastbilar använder vi endast HVO-diesel. I november 2015 tog vi på Holgers ett viktigt beslut mot hållbar utveckling genom att välja ett miljövänligare bränslealternativ för våra lastbilar och därmed minska utsläppen radikalt. Nu är våra transporter ett ännu bättre val och vårt projekt har gett utdelning! Miljöpris 2019.

Vi på Holgers är anslutna till FTI, näringslivets insamlingssystem för återvinning av förpackningar.

Läs gärna vår Hållbarhetsrapport här.