Besiktning/service slöjdsalar

Vi erbjuder ett komplett sortiment av maskiner, inredningar, skyddsutrustning anpassat och utvalt för skolans undervisning i teknisk slöjd och basutbildningar i handhavande och maskinsäkerhet. Vi både levererar och installerar maskinerna, allt enligt arbetsmiljöverkets föreskrifter för skola och slöjdsal. Med erfarenhet och kunskap betjänar vi grundskolor och yrkesutbildande skolor. Som en del av vårt koncept för säker skolslöjd erbjuder vi två olika kontroller.

 

Säkerhetskontroll

Vi utför kontroll med inriktning på säkerhet och följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter om särskilda bestämmelser när vi ger rekommendationer till åtgärder. Efter genomförd kontroll levereras dokumentation med bekräftelse respektive avvikelser mot gällande krav. Vid avvikelser lämnar vi
offert på avhjälpande åtgärder.

 

Funktionskontroll

Efter anpassad funktionskontroll av era maskiner levererar vi dokumentation så att ni får en tydlig bild av statusen på era maskiner. I samband med kontrollerna utför vi även enklare rengöring samt eventuella justeringar. De checklistor som våra tekniker använder säkerställer att maskinen blir kontrollerad på alla punkter.

Offert ges på förfrågan.

Kontakta Oliver,
033-25 05 45
oliver@holgers.se