Visselblåsning

Holgers Stugmaterial AB är måna om att göra rätt och att upprätthålla våra medarbetares,
samarbetspartners och allmänhetens förtroende för oss och vår verksamhet. Vi vill därför göra allt vi
kan för att upptäcka och förhindra eventuella missförhållanden i vår verksamhet så tidigt som
möjligt. I vår visselblåsartjänst kan du lämna en rapport om misstanke om allvarliga
missförhållanden.

Det är viktigt att känna till att allt som känns fel på arbetsplatsen inte är visselblåsning. Ett personligt
missnöje eller klagomål är inte ett visselblåsningsärende. För allmänna arbetsplatsfrågor eller
samarbetsproblem rekommenderar vi att du i första hand kontaktar din chef eller HR-avdelningen.
Visselblåsning måste handla om ett missförhållande av större allmänt intresse. Det kan också vara
illegala, oetiska eller skadliga aktiviteter som kan påverka andra negativt, till exempel:

  • Bedrägeri eller korruption
  • Trakasserier, mobbning och diskriminering
  • Överträdelser av hälso- och säkerhetsstandarder
  • Skador på miljö eller egendom
  • Medvetna lagöverträdelser

Rapporter som inkommer via visselblåsartjänsten går till, av företaget utsedda personer, som avgör
om de är lämpliga att utreda ärendet eller om den fortsatta hanteringen av rapporten ska
överlämnas till en annan oberoende part. Detta kan till exempel vara fallet om ärendet berör en av
mottagarna.
Genom visselblåsartjänsten kan du vara helt anonym när du lämnar din visselblåsning. Din rapport
kommer att vara krypterad och inga IP-adresser kan spåras.

För att säkerställa din anonymitet – tänk på att inte använda företagets dator eller nätverk.

För att registrera ett ärende, klicka här eller scanna QR-koden.

Tänk på att ta en skärmdump på ditt användarnamn och ditt lösenord, som du per automatik får direkt efter att du har registrerat ett ärende, gör du inte det kan du inte följa upp ditt ärende.