BYGGVARULOGISTIK

Vår verksamhet består av bygghandel på två orter, vi är avtalsleverantör till över 50 kommuner i landet och materialleverantör till merparten av landets träslöjdsalar. Vi levererar idag även byggmaterial med egna lastbilar till stora delar av landet.

2017 startade vi konceptet Holgers Byggvarulogistik och investerade i en ny lagerbyggnad specialanpassad för omflyttningsrenoveringar. Vi har sedan starten 2017 levererat material till cirka 3500st lägenhetsrenoveringar.

För dig som kund skapar vi en enklare byggprocess, med endast en part, Holgers Byggvarulogistik, som leverantör. Containerleveranserna skapar även minskade kostnader och stora tidsvinster för dig som kund – rätt material på rätt plats i rätt tid!

Enligt en undersökning på Chalmers Tekniska Högskola ”går 38 % av byggarens arbetsdag åt till att hämta, leta och vänta på byggmaterial”, vilket motsvarar nästan två hela arbetsdagar per vecka! Det här ska vi göra allt för att du som kund ska slippa. Tillsammans kan vi öka lönsamheten i projekten.

CONTAINRAR

Allt material till en lägenhetsrenovering ryms i en 20 fots container. Utöver byggmaterial levererar vi även material för El, VVS, ventilation, samt färg. Med hjälp av vårt inmätningsprogram som fylls i digitalt på plats i varje lägenhet, kvalitetssäkrar vi varje lägenhetsleverans.

Vi har investerat i 300st containrar som dagligen packas för lägenhetsleveranser. Varje container är isolerad, belyst och larmad.

Efter varje avslutad lägenhetsleverans hämtar vi containern och tar eventuellt överblivet material i retur, allt för att maximera materialanvändningen och hålla kostnaden nere för entreprenören. Holgers Byggvarulogistik är en partner att lita på från start till färdigt projekt.

TRANSPORTER

Vi har idag 15st egna lastbilar i vår lastbilspark. Vi har godsbil med påhängstruck för smidig leverans i trånga utrymmen. Våra leveranser inom konceptet lägenhetsrenoveringar sker med våra kranbilar lastade med 3st containrar per leverans.

MILJÖ

Vi tar tre containrar per transport och kör direkt till lossningsplats, samt hämtar 3st i retur vilket minskar onödiga transporter. Med våra exakta checklistor till respektive lägenhet bidrar vi till maximalt utnyttjande av material. Holgers Stugmaterial AB är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

BAKGRUND TILL HOLGERS BYGGVARULOGISTIK

Vårt samarbete med Willhem har pågått och förfinats sedan 2014. Under samarbetets gång har vi på Holgers utvecklat ett system som säkerställer att vi får med exakt rätt material vid varje leverans.