Allt material till en lägenhetsrenovering ryms i en 20 fots container. Byggmaterial, el, VVS, ventilation och färg. Vi lastar även tamburdörr, innerdörrar, garderober. Allt till badrum och kök inklusive vitvaror.

Vi har investerat i 350 containrar som dagligen packas för lägenhetsleveranser.

Varje container är isolerad, belyst och larmad.

Efter avslutad lägenhetsrenovering hämtar vi containern och gör retur på överblivet material. Allt för att maximera materialanvändningen och hålla nere kostnaden.

Vi levererar tre containrar per transport och kör direkt till lossningsplats. Vi hämtar tre i retur vilket minskar onödiga transporter.

Vi har idag 16 egna lastbilar i vår lastbilspark, varav 3 är kranbilar. Vi har påhängstruck för smidig leverans i trånga utrymmen.

Vi är avtalsleverantör till över 50 kommuner i landet och materialleverantör till merparten av landets träslöjdssalar. Vi levererar även byggmaterial till stora delar av landet.