LÄGENHETSRENOVERING

Vi på Holgers tillhandahåller ett komplett produktsortiment för dig som vill beställa material till totalrenovering av lägenhet. Vi har utvecklat ett system som säkerställer att du får med exakt rätt material vid varje leverans.

Vi lastar allt material för en lägenhetsrenovering i en container. Det som byggentreprenören behöver finns att hämta på en och samma plats – Byggmaterial, el, VVS, ventilation och färg. Detta ger en enormt stor tidsvinst. Vi lastar även tamburdörr, innerdörrar, garderober och allt som behövs till bad och kök.

Efter avslutad lägenhetsrenovering hämtar vi containern och gör retur på överblivet material – Allt för att maximera materialanvändningen och hålla nere kostnaden.

Summerat ger detta en enklare byggprocess för dig med ett färdigt koncept med hög kvalitet och med ett förutbestämt konkurrenskraftigt fast pris. Med färre transporter, mindre spill och medvetna materialval erbjuder vi ett hållbart koncept för både dig och miljön. Med samma produkter i hela ditt fastighetsbestånd förenklar vi förvaltning och underhåll.