MILJÖ & KLIMAT

Utöver minskade transporter och maximalt utnyttjande av material har vi även påbörjat ett samarbete med Prodikt.

Prodikt är en öppen digital hållbarhetsplattform för byggmaterial och projekt med databaserad hållbarhetsinformation ned på produktnivå.

Tillsammans med Prodikt kan vi visa byggprojektets totala klimatpåverkan.

Du ska kunna välja produkt efter miljöval, inte bara efter pris.

Prodikt möjliggör för tillverkare att visa upp fullständig information om sina produkter med stort fokus på klimatpåverkan, cirkularitet och hälsa/material. För att kunna visa upp klimatpåverkan krävs att en produkt täcks av en EPD, Environmental Product Declaration.