SPIKE-metoden®

Genom Spikemetoden bygger du kompletta badrum utifrån en standardiserad process med fördefinierade moment och materialpaket. Vi erbjuder entreprenörer och fastighetsägare i hela Sverige en helhetslösning för färdiga, hållbara stambyten, på halva tiden av ett traditionellt stambyte.

Tekniken är ett prefabricerat väggsystem med ett extra utrymme bakom väggar, tak och golv där torr luft passerar – en så kallad luftad konstruktion. Varje badrum byggs på samma sätt utefter en fördefinierad momentordning, med tidplan och egenkontroller. Momenten finns samlade i en app att använda på plats ute i projektet. Med appen kan du följa hela metodens monteringsanvisning, steg för steg, med instruktioner och bildmaterial till metodens samtliga 26 moment.

Leverans sker i en container, med färdiga paket för respektive arbetsmoment, i produktionsordning och märkt per lägenhet.

Stambyte med SPIKE-metoden sker helt utan rivning. Tekniken tillvaratar befintliga väggar, golv och tak i badrummet och gör dem till en del av lösningen – en luftad konstruktion vars funktion bygger på naturliga luftflöden. När inget material behöver forslas bort, kortar vi transportsträckorna ytterligare och undviker dessutom deponi och sorteringskostnader. Vi bygger badrum med lättillgängliga kopplingspunkter, enkelt underhåll för låga kostnader samt garanterad tillgång till reservdelar – allt för ökad hållbarhet och längre livslängd. Den rivningsfria renoveringen innebär också mindre buller och damm, både för entreprenörer och hyresgäst. Den tysta och korta insatstiden möjliggör kvarboende i lägenheten, vilket är det tryggaste och bekvämaste alternativet för de boende.

För dig som fastighetsägare
Vi vill hjälpa dig att hålla nere kostnaden och få ut mesta möjliga värde i ditt kommande stambyte, det gäller både innan, under och efter renoveringen – vi benämner det som konsekvenskostnad, en livscykelanalys av värdet på varje investerad krona – det inkluderar den boende och miljön.

20% lägre kostnad
-Fast pris på material och utförande.
-Färdiga handlingar spar tid.
-Inga överraskande kostnader för ändrings- och tilläggsarbeten (ÄTA).

Stambyte med kvarboende
-Utebliven hantering och kostnad för evakuering.
-Mindre buller och störningar.
-Lägre hyreskompensation och tidigare hyresintäkter.
-Färre transporter i bostadsområdet.

Hållbara materialval
-Material och produkter med låg livscykelkostnad (LCC).
-Fullt tillgängliga installationer för en smidig eftermarknad.
-Tillgång till alla produktdatablad samt drift & skötsel via Dokumentportalen.

För dig som entreprenör
Vi vet att det krävs mycket av en entreprenör att genomföra ett projekt. En vanlig effekt är att tiden lider och kostnaderna växer, är det dessutom flera projekt igång samtidigt kan det vara lätt att missa något när tempot måste vara högt – tidplan och budget behöver gå ihop.

Komplett byggbeskrivning
-Färdiga bygghandlingar minskar uppstartskostnaden.
-Tillgång till alla säkerhetsdatablad, drift & skötsel samt produktdatablad via Dokumentportalen.

Effektivare arbetssätt
-Fler moment kan utföras av färre yrkesgrupper.
-Monteringsanvisningen minskar antalet fel och tillbakagångar.
-Med mindre folk på bygget kan du ha fler projekt samtidigt.
-Mindre projektyta med containerförvaring.

Materialet när du behöver det
-Komplett levererat material förhindrar stillestånd och forcering.
-En leveranstidplan sätter planeringen för dina leveranser.

Med SPIKE-metoden vill vi leda utvecklingen av hållbara stambyten i Sverige:
-SPIKE-metoden är Sveriges första klimatberäknade stambyte. Vårt material har en koldioxidkostnad på 1,2 ton per badrum.
-Vår samordnade varudistribution säkerställer att rätt mängd material levereras ut till projekten, vilket ger minimalt med spill. Det innebär också färre leveranser och kortare transportsträckor.