Containrar

Willhem och Holgers utökar sitt samarbete för att främja återbruk

För att möjliggöra återanvändningen av fungerande produkter, som vitvaror och blandare, utökar Willhem och Holgers nu sitt samarbete. Ambitionen är att etablera en process för systematiskt återbruk.

Under början av 2024 kommer vitvaror och blandare att samlas in för återbruk i samband med renoveringar av lägenheter som en del av Willhems hållbarhetsarbete. Dessa produkter kommer att erbjudas kunder på återbruksmarknaden där Willhems egen förvaltning är en av dem.

– Vår ambition är att skapa en väl fungerande process för återbruk vid renoveringar. Vi börjar med vitvaror och blandare men vår strävan är att utöka med fler produkter som kan vara lämpliga för en återbruksmarknad, såsom badrumsporslin, köksinredning eller innerdörrar, säger Magnus Åkerskog, chef för fastighetsavdelningen på Willhem.

Vidareutveckling av containermetoden

Insamling av återbruksmaterial kommer som en naturlig vidareutveckling av containermetoden som Willhem och Holgers har utvecklat under snart tio år för effektiv hantering av lägenhetsrenoveringar. Återbruksprodukterna lastas i containrarna när de hämtas in från arbetsplatsen efter slutfört projekt, vilket eliminerar behovet av extra transporter för insamlingen.

Holgers kommer att kvalitetsbedöma samtliga produkter, rengöra det som kommer att gå till försäljning och återvinna det som inte klarar kvalitetsbedömningen. De produkter som går till försäljning kommer sedan att marknadsföras på Holgers Webhandel.

– Holgers vision med projektet är att vi ska göra vårt redan miljövänliga logistikkoncept ännu bättre. Genom att utnyttja vår uppbyggda logistik med containrar, ser vi en möjlighet att i framtiden även kunna återbruka ytterligare produkter. Vi ser detta projekt som ett bra startskott för att vi ska kunna börja jobba med återbruk på riktigt. Efterfrågan på återbrukade produkter är en växande marknad och vi vill vara en seriös partner till de fastighetsbolag som önskar jobba med återbruk, säger Lars Eliasson, Ansvarig Byggvarulogistik på Holgers.

Andel rivningsmaterial till återbruk > 30% 2030

Initiativet föddes ur en gemensam önskan om att skapa en återbruksmarknad och är ett viktigt steg för båda parter i deras hållbarhetsarbete.

– Livscykelperspektivet är ett viktigt område för Willhem. Ett av våra mål är att minst 30 procent av andelen rivningsmaterial ska gå till återbruk år 2030. Då vi finns på många orter runt om i Sverige har logistiken kring återbruk blivit extra klurig för oss. Detta initiativ blir nu ett konkret sätt att komma framåt i frågan, säger Christian Forsell, IR- och hållbarhetsansvarig på Willhem.

För mer information

Magnus Åkerskog
Chef fastighetsavdelningen på Willhem
magnus.akerskog@willhem.se
031-788 70 07

Christian Forsell
IR- och hållbarhetsansvarig på Willhem
christian.forsell@willhem.se
031-788 70 41

Lars Eliasson
Ansvarig Byggvarulogistik på Holgers
lars@holgers.se
033 – 25 05 51